Zorgorganisaties

Onze zorgreservisten staan paraat voor zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met grote capaciteitstekorten. Ben je werkzaam bij zo’n zorgorganisatie en wil je een beroep doen op onze zorgreservisten? Op deze pagina lees je wat we voor je kunnen betekenen, wanneer je in aanmerking komt voor onze hulp en hoe je een hulpvraag indient.

Nationale Zorgreserve biedt een community van zorgreservisten. Zorgreservisten zijn niet-praktiserende zorgprofessionals bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen, óf zorgprofessionals met een 0-uren contract. Samen staan zij paraat en kunnen als team reageren op een hulpvraag van de organisatie. De zorgreservisten werken op basis van activiteitenpakketten in plaats van op gebruikelijke functies.
Voorlopig kunnen zorgorganisaties uit de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Twente, die meedoen aan de proeftuinen een aanvraag indienen. Houd onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en wanneer jij een aanvraag kunt indienen.
Als er sprake is van een personeelscrisis binnen de organisatie of in de regio. Je kunt dan een hulpvraag indienen voor een team van zorgreservisten uit de regio, om bij te springen bij:
  1. Lokale crisis als gevolg van een acuut tekort aan zorgprofessionals dat zelf niet opgelost kan worden, door bijvoorbeeld onverwachte uitval binnen een zorgorganisatie.
  2. Acute landelijke of regionale personeelscrisis bij zorgorganisaties zoals de coronacrisis of een jaarlijkse griepgolf.
De zorgreservisten van Nationale Zorgreserve springen met trots in waar dat het hardst nodig is, schouder aan schouder met jullie zorgprofessionals. Zij werken daarbij in een team van zorgreservisten, om jullie zorgprofessionals te ondersteunen, zodat ze samen de zorg voor de patiënten/cliënten kunnen waarborgen. Elke zorgreservist wordt ingezet op een specifiek activiteitenpakket op basis van zijn/haar bevoegd- en bekwaamheid. Met de ervaring van de coronacrisis en met input van FWG is in kaart gebracht aan welke activiteiten op dit moment veel behoefte is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze activiteiten zijn gebundeld in pakketten. Ze geven duidelijkheid voor vraag en aanbod van zorgreservisten in crisissituaties.
Iedere zorgreservist van Nationale Zorgreserve heeft een zorgachtergrond. Zij hebben in het verleden een zorgdiploma behaald, maar zijn nu veelal elders aan het werk. Zij stellen zich beschikbaar voor crisissituaties om in te springen. Van zorgreservisten wordt verwacht dat zij zich minimaal 100 uur per jaar inzetten in vorm van diensten, praktijksessies of scholing. Hierdoor zorgen wij dat de zorgreservisten bekwaam blijven en zich verbinden aan elkaar, de regio en/of zorgorganisatie. Op basis van hun bevoegd -en bekwaamheden, reageren zij zelf op jullie hulpvragen. De verantwoordelijkheid ligt bij de zorgreservisten zelf om te reageren op een hulpvraag met een activiteitenpakket. Op grond van eerder behaalde diploma’s, actuele ervaringen en een eventuele registratie bepaalt de zorgreservist of hij/zij bekwaam is voor jullie hulpvraag.
Een hulpvraag indienen is op dit moment alleen mogelijk als jouw zorgorganisatie onderdeel uitmaakt van een proeftuin in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Twente. Hiervoor kun je contact opnemen met een communitymanager via dit mailadres  of 085 303 84 57. Hierna ontvang je de de verschillende activiteitenpakketten met een aanvraagformulier dat we gezamenlijk invullen.
Als je als zorgorganisatie een hulpvraag uitzet via de community manager, wordt deze zichtbaar op de regio-community van ons platform. Zorgreservisten in de regio wordt gevraagd zo snel mogelijk te reageren, of zij zich beschikbaar stellen voor de gevraagde activiteiten en dagen uit de hulpvraag. Elke hulpvraag vraagt om verschillende zorgreservisten die gezamenlijk een team vormen en zich hiervoor beschikbaar stellen. Zorgreservisten bepalen zelf op welke hulpvraag ze reageren. Zodra er een team beschikbaar is voor jullie hulpvraag, neemt de Community Manager contact met je op om verdere afspraken te maken.
Van de Community Manager krijg je (indien beschikbaar) een team zorgreservisten aangeboden voor de gevraagde periode. De zorgreservisten komen dan tijdelijk in dienst van de zorgorganisatie. Daarmee is de zorgorganisatie ook verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving, voor de kwaliteit van de geleverde zorg en voor de eventuele schade die zorgreservisten onverhoopt ondervinden bij de uitoefening van hun werkzaamheden. We gaan uit van flexibiliteit als het gaat om een crisishulpvraag. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken over het toezicht, de supervisie en de inzet van zorgreservisten. We gaan uit van een overeenkomst/contract bij de zorgorganisatie. Voor de directe meerkosten van inzet van zorgreservisten kan, in deze coronacrisis in ieder geval tot de zomer van 2021, de zorgorganisatie gebruik maken van de meerkostenregeling van het Rijk.