Voor zorgorganisaties

Bel 085-3038457
Onze zorgreservisten staan paraat voor zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met grote capaciteitstekorten. Ben je werkzaam bij zo’n zorgorganisatie en wil je een beroep doen op onze zorgreservisten? Op deze pagina lees je wat we voor je kunnen betekenen, wanneer je in aanmerking komt voor onze hulp en hoe je een hulpvraag indient.

Meer lezen over wat er gebeurt nadat een zorgorganisatie een hulpvraag indient?
We schreven er een artikel over.

De Nationale Zorgreserve bestaat uit regionale community’s van zorgreservisten die kunnen worden ingezet in tijden van crisis. Zorgreservisten zijn niet-praktiserende zorgprofessionals bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen, óf zorgprofessionals met een nulurencontract. Zij beschikken dus altijd over een zorgdiploma en werkervaring in de zorg. Samen staan zij paraat en kunnen zij op een hulpvraag van een zorgorganisatie reageren. De zorgreservisten werken op basis van activiteitenpakketten in plaats van op gebruikelijke functies. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
Zorgreservisten zijn bereid en bekwaam om zorg te verlenen. Ze zijn bereikbaar, beschikbaar en inzetbaar om op piekmomenten zorg te verlenen. Ze stromen weer uit als de crisis onder controle is. Zorgreservisten werken al in de zorg of hebben dat in het verleden gedaan. Ze werken elders of zijn met pensioen. De groep zorgreservisten is divers: van leerkracht tot wethouder, van functioneel beheerder tot garagehouder. Wat ze gemeen hebben: een warm kloppend zorghart. Wil je ervaringsverhalen lezen en op de hoogte blijven? LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook.
Nee. De Nationale Zorgreserve zal altijd paraat blijven om bij te springen als een crisissituatie daar om vraagt. Denk naast een pandemie (corona) ook aan een regionale (watersnood) of seizoensgebonden crisis (griep).
Als er in een crisissituatie een capaciteitsprobleem ontstaat op een afdeling, kan een zorgorganisatie er in vier stappen voor zorgen dat de zorg gecontinueerd wordt:
1. het ‘lenen’ van capaciteit van andere afdelingen
2. het intensiveren van de inzet van het vaste personeel van de afdeling (extra werken en overwerken)
3. het inzetten van zorgprofessionals uit de flexpool of gebruik maken van uitzendkrachten
4. het inzetten van zorgreservisten.
Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg. Zorgreservisten hebben een andere baan of zijn met pensioen. Ze willen helpen in tijden van nood, maar niet vastzitten aan een regelmatige vraag naar hun diensten. Dit onderscheidt zorgreservisten van flexers en andere flexibele krachten.
Dat hangt af van de achtergrond en de wens van de zorgreservist. Om gevoel te houden met de regio en het vak, vragen we een inzet van 24 uur per jaar. Dat kan zijn op basis van inzet of door het volgen van trainingen op locatie.
Een zorgreservist onderhoudt zijn kennis en ervaring door een inzet van minimaal 24 uur per jaar. Dat kan zijn door training, praktijktoetsen of door inzet. We zijn in gesprek met zorgreservisten, zorgorganisaties en andere partijen in het zorgveld om te kijken naar het wie-wat-waar van het op peil houden van kennis en kunde van de zorgreservisten.
We houden je op de hoogte via de website.
Dat aantal groeit per week. Meer dan 600 zorgreservisten meldden zich al aan na een gesprek met een van de communitymanagers. De ambitie is om eind 2021 in elke regio minstens 35 zorgreservisten paraat te hebben. We zien dat er grote regionale verschillen zijn. In regio’s waar al gebruik is gemaakt van de diensten van zorgreservisten, is het aantal reservisten opvallend hoger dan in andere regio’s. Dit komt mede door het feit dat zorgorganisaties met een acute hulpvraag mensen weten te bereiken via hun (regionale) communicatiekanalen.
De Nationale Zorgreserve werkt in lijn met de veiligheidsregio’s (ROAZ-regio’s). Belangrijkste reden is dat o.a. de politie, brandweer, ambulancediensten en het Rode Kruis ook met  deze regio’s werken. Dat maakt samenwerken eenvoudiger. Als een zorgreservist bij ons wordt geregistreerd, wordt deze gekoppeld aan de regio waar waar de zorgreservist woont. Dit wil overigens niet zeggen dat de inzet beperkt is tot deze regio. Zorgreservisten kunen zich namelijk ook registreren voor een andere regio.
Inmiddels zijn er zorgreservisten ingezet in vier proeftuinen bij uiteenlopende zorgorganisaties. De ervaringen waren voor zorgreservisten, zorgprofessionals en zorgorganisaties positief. Een aantal proeftuinen krijgt een vervolg op een andere afdeling. Iedere week komen er nieuwe hulpvragen bij. Het team van de Nationale Zorgreserve helpt om die hulpvragen om te zetten in concrete projecten waarin zorgreservisten ingezet kunnen worden. We houden je op de website en social media op de hoogte!
De zorgreservisten van de Nationale Zorgreserve staan paraat in tijden van crisis. Schouder aan schouder met de zorgprofessionals van jullie organisatie. Elke zorgreservist stelt zich beschikbaar op een specifiek activiteitenpakket op basis van zijn/haar bevoegd- en bekwaamheid. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen in ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingstehuizen. Ze zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. De activiteitenpakketten gaan over pakweg 80% van de werkzaamheden. De andere 20% is maatwerk en verschilt per zorgorganisatie. Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Dan gaan we graag het gesprek aan om de 20% maatwerk concreet te maken. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
Iedere zorgorganisatie die op dit moment een capaciteitsprobleem heeft of verwacht als gevolg van een crisis kan een hulpvraag indienen. Denk aan ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, organisaties voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg.
Zorgorganisaties die in tijden van crisis kampen met capaciteitsproblemen die met hun flexpool of uitzendkrachten niet zijn op te lossen, kunnen een hulpvraag indienen. Een crisis is een periode die ontstaat door een niet planbare gebeurtenis waarmee de inzet van zorgpersoneel en daardoor het leveren van de reguliere zorg in het gedrang komt.
Een crisis kan lokaal zijn maar ook landelijk of regionaal.
Het inhalen van reguliere zorg kan een crisis zijn, mits hier een einddatum aan zit. Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg.
Het inhalen van reguliere zorg kan een crisis zijn, mits hier een einddatum aan zit. Zorgreservisten worden dus niet ingezet als structurele oplossing voor personeelstekorten in de zorg.
Zorgreservisten beschikken altijd over een zorgdiploma en werkervaring in de zorg. Samen staan zij paraat en kunnen zij op een hulpvraag van een zorgorganisatie reageren. Zij hebben in het verleden een zorgdiploma behaald, maar zijn nu veelal elders aan het werk of met pensioen. Zorgreservisten willen helpen in tijden van nood. Op basis van hun bevoegd- en bekwaamheden en ervaring, reageren zij zelf op hulpvragen. Om de kans op inzetbaarheid te vergroten werken we met activiteitenpakketten in plaats van met functieprofielen. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
Dat hangt af van het activiteitenpakket op basis waarvan een zorgreservist wordt ingezet. De Nationale Zorgreserve werkt met activiteitenpakketten in plaats van functies. Deze activiteitenpakketten bestaan uit de meest voorkomende ondersteuningsvragen en zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. Voor de activiteitenpakketten 1 en 2 is een BIG-registratie niet nodig. Voor activiteitenpakketten 3 en 4 wel. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
Een zorgreservist wordt ingezet op basis van een activiteitenpakket. Een reservist kan echter wel een achtergrond hebben op één of meer specialistische afdelingen. De ervaring leert tot nu toe dat een zorgreservist die lang niet in de zorg heeft gewerkt, niet makkelijk instapt op een specialistische afdeling. Met de organisaties die toch behoefte hebben aan specialistische inzet, onderzoeken we de mogelijkheden om verpleegkundigen intern door te schuiven naar de meer specialistische afdelingen. De plek die zij op een afdeling achter laten worden dan tijdelijk ingevuld door een zorgreservist.
Dat kan zeker. Wij hebben op basis van ervaringen in kaart gebracht aan welke activiteiten veel behoefte is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze activiteiten zijn gebundeld in pakketten. De activiteitenpakketten gaan over pakweg 80% van de werkzaamheden. De andere 20% is maatwerk en verschilt per zorgorganisatie. Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Dan gaan we graag het gesprek aan om de 20% maatwerk concreet te maken. Werken met activiteitenpakketten zorgt ervoor dat de verwachtingen over de inzet voor iedereen scherp is. Het biedt houvast voor de zorgreservist én duidelijkheid voor de zorgprofessional. Belangrijk om te weten: de zorgreservist kiest zelf in welke activiteitenpakketten hij of zij beschikbaar is. Dit afhankelijk van zijn of haar bevoegdheden, expertise en wensen. De activiteitenpakketten zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG. Klik hier voor een toelichting op de activiteitenpakketten.
Zorgreservisten worden betaald door de zorgorganisatie met de hulpvraag. Een zorgreservist sluit een arbeidscontract met de betreffende zorgorganisatie. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat wordt uitgevoerd en is CAO-conform. De ervaring leert dat een zorgreservist vergelijkbaar wordt betaald voor de werkzaamheden als een interne medewerker.
Voor een goede voorbereiding is het nodig dat een team van verschillende disciplines een aantal keren bij elkaar komt. Hoewel voor iedere discipline afzonderlijk waarschijnlijk duidelijk is wat er moet gebeuren om de inzet te regelen, krijgt de zorgorganistie een draaiboek met een checklist. De ervaring heeft geleerd dat je als team 3 of 4 keer bij elkaar moet komen om alles door te spreken. Reken inclusief ‘huiswerk’ op 8 uur per discipline. Vanzelfsprekend wordt de voorbereidingstijd korter als er al eens is gewerkt met zorgreservisten.
Nee. Wat wel nodig is, is een team van verschillende disciplines dat regelmatig bij elkaar komt. Het team bestaat uit iemand van HR, het leerhuis, de VAR en de afdelingsmanager(s) waar de inzet van zorgreservisten gewenst is.
Je kunt een hulpvraag indienen via het formulier op onze website Nog vragen? Mail ons op community@nationalezorgreserve.nl of bel naar 085-3038457. Je komt dan in contact met een van onze communitymanagers.
Als een hulpvraag is gepubliceerd in de community, wordt zorgreservisten in de regio gevraagd of ze beschikbaar zijn voor de gevraagde activiteiten op de gevraagde dagen. Om regionaal het aantal zorgreservisten te vergroten, publiceren zorgorganisaties de hulpvraag op hun eigen (regionale) communicatiekanalen. Het team van de Nationale Zorgreserve benadert zorgreservisten in de community en via social media.
Zorgreservisten bepalen vervolgens door middel van inschrijving zélf of ze beschikbaar zijn of dat ze op de reservelijst willen staan. Het systeem werkt op basis van ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’.
Het team van de Nationale Zorgreserve zorgt dat de contactpersoon van de zorgorganisatie toegang krijgt tot de zogenaamde inzetpagina in de community. Op deze pagina staat nadere informatie en kan met elkaar worden gecommuniceerd. De zorgorganisatie bepaalt zelf hoe dat vorm krijgt. Denk bijvoorbeeld aan een moment om nader kennis te maken, maar ook aan afspraken over de administratie, het rooster, de diensten en andere dingen die geregeld moeten worden voor het inzetten van de zorgreservisten. Een online sessie over de hulpvraag of een kennismakingsbijeenkomst kan handig zijn.
  • Voor een succesvolle inzet zijn een aantal zaken van belang: – Creeer bestuurlijk committment. Organiseer een startgesprek met een bestuurder, HR-manager en de afdelingsmanager om de inzet van zorgreservisten te bespreken.
  • Formeer een intern team dat de weg kent in de organisatie en weet op welke manier een snelle inzet is te realiseren. Denk aan een teamleider van de betreffende afdeling, de VAR, een HR-medewerker, een zorgprofessional en iemand van het leerhuis. De praktijk leert dat het proces van administratie, plaatsing en aronding op deze manier het snelste gaat.
  • Reserveer tijd voor de voorbereidingen (contract opstellen, pasjes en toegang tot systemen regelen, kleding, informeren van collega’s etc.)
  • Stel een buddy of aanspreekpunt aan op de afdeling zelf. Met deze persoon maakt de zorgreservist werkafspraken voordat de dienst begint. De buddy is tevens vraagbaak voor de zorgreservist.
Als jouw zorgorganisatie daadwerkelijk zorgreservisten gaat inzetten, dan ontvang je van ons een uitgebreid draaiboek waarin ook bovenstaande punten zijn toegelicht.
Wat enorm helpt is wanneer de zorgreservist zich online kan voorbereiden. Den aan e-learning, een (digitale) rondleiding, informatie over de afdeling. Wat verder helpt is een goede start van de eerste werkdag. Een introductie door de afdelingsmanager bijvoorbeeld. En een buddy die makkelijk dingen uitlegt en het leuk vindt om de weg te wijzen. Sommige zorgreservisten zijn meer dan 10 jaar uit het vak. Het kan dus voorkomen dat de zorgreservist een beetje gespannen is. Maar doorgaans ‘vliegen’ ze na een uur weer. Het inzetten van zorgreservisten heeft ook andere mooie kanten: we krijgen van zorgprofessionals terug dat ok zij leren van de expertise en ervaring van zorgreservisten! Met elkaar. Voor elkaar.
In een aantal proeftuinen hebben we het inzetten van zorgreservisten getest. De ervaringen zijn voor alle betrokkenen positief én leerzaam. Er zijn nog een aantal zaken die we verder gaan optimaliseren. Zo hebben we geleerd dat een zorgreservist een aanpakker is die ook de minder leuke klusjes wil doen, maar dat sommige zorgreservisten ook nog even de kat uit de boom willen kijken. Ook is het niet altijd duidelijk wat de achtergrond van een zorgreservist is en hoe deze past in het team. Ook de administratie is nog een uitdaging. Momenteel werken zorgreservisten met een nulurencontract (flexcontract). Voor HR betekent dit het opvoeren van een nieuwe medewerker wat tot veel administratie leidt. De komende maanden worden gebruikt om te onderzoeken hoe deze punten verder verbeterd kunnen worden.
Vanuit onze regionale community’s ondersteunen we de zorgorganisaties en zorgreservisten voorafgand aan en gedurende hun inzet in de crisisperiode.
Stuur ons een e-mail via community@nationalezorgreserve.nl. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Hulpvraag indienen

Via onderstaande formulier kun je een hulpvraag indienen. Na ontvangst nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op om de mogelijkheden te bespreken!