Goede vragen

Als potentiële zorgreservist wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten. Hieronder een aantal vragen en antwoorden.

Je bent zorgreservist als je een niet-praktiserend zorgprofessional bent óf een 0-uren contract hebt bij een zorgorganisatie, en bereid bent in te springen in crisissituaties. Dat kan als je bijvoorbeeld nu in een andere sector werkt of gepensioneerd bent. Als jouw zorghart altijd is blijven kloppen en je oproepbaar bent, wanneer er nood is bij jou in de regio, dan kun jij je aanmelden als zorgreservist. Het is wel van belang dat je voldoende kennis en vaardigheden hebt. Je kent je eigen grenzen en handelt daarnaar. Om Nationale Zorgreserve zorgvuldig en duurzaam te organiseren, gaat op dit moment de voorkeur uit naar mensen met het volgende profiel:
  • Je hebt ooit een diploma voor verpleegkundige, verpleegkundig specialist, BMH of verzorgende IG gehaald en;
  • Je hebt ervaring opgedaan in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, in de wijk, GGZ of gehandicaptenzorg.
Heb je een andere achtergrond? Ook dan ben je straks meer dan welkom in onze community. Blijf op de hoogte via onze social media kanalen. Volg ons op LinkedIn, Twitter, Instagram of Facebook.
Als zorgreservist voer je geen vaste functie uit, maar ga je aan de slag met een van onze vier activiteitenpakketten. Deze activiteitenpakketten vind je op het platform, nadat je bent aangemeld. Op basis van je vooropleiding, ervaring, bevoegdheden en bekwaamheden kijk je of je de activiteiten binnen het pakket kunt uitvoeren. De zorgorganisaties dienen een hulpvraag in, die overeenkomt met onze vier activiteitenpakketten. Het is aan jou om de hulpvraag te kiezen die past bij jou en je vaardigheden.
Hoe je toegang krijgt tot het platform? Heel simpel. Meld je hier aan. Na een verificatie krijg je toegang tot het platform en maak je deel uit van onze community.
We zijn een community voor en door zorgreservisten. Een team van gelijkgestemden: mensen zoals jij, bij wie het zorghart altijd is blijven kloppen. De zorgreservisten staan paraat om tijdelijk te worden ingezet in crisis situaties in de regio. Je werkt in een team van zorgreservisten uit de regio. Via ons platform hebben we met elkaar contact, kunnen we elkaar leren kennen, elkaar helpen en ervaringen delen. Hierdoor leer je andere zorgreservisten kennen, zodat je samen op een hulpvraag kunt inspringen. En heel belangrijk: op het platform kun je reageren op hulpvragen van zorgorganisaties uit jouw eigen regio. Je bepaalt zelf waar en wanneer je zou willen bijspringen, in een zorgorganisatie die bij jou past.
Nee, je bepaalt zelf of je op een hulpvraag ingaat. Omdat het om crisissituaties gaat, vragen we je wel om snel te reageren zodra er een hulpvraag in jouw regio binnenkomt. Buiten crisismomenten krijg je geen bericht van hulpvragen. Het staat je natuurlijk vrij om in de zorg te blijven werken met een 0-uren contract om binding te blijven houden, ook in niet-crisissituaties.
Als zorgreservist word je voor je inzet natuurlijk ook gewoon betaald. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het activiteitenpakket dat je uitvoert en is CAO conform.
We begrijpen dat je het druk genoeg hebt. Daarom helpen we je goede afspraken te maken met je werkgever, zodat er een goede balans ontstaat tussen je inzet als zorgreservist en je vaste baan. Dat werkt voor iedereen anders, maar we streven altijd naar een passende regeling. Samen komen we tot de juiste oplossingen. Heeft je werkgever vragen hierover? Dan kan hij/zij contact met ons opnemen via community@nationalezorgreserve.nl.
Je bepaalt zelf hoeveel tijd je besteedt aan je inzet als zorgreservist. Om kwaliteit te borgen, hanteren we een minimum van 24 uur per jaar, in te vullen door jouw inzet als zorgreservist of door het bijhouden van je vaardigheden. Het aantal uren is ook afhankelijk van je ervaring en mogelijke afspraken met je huidige werkgever. Daarnaast vinden we het belangrijk dat we de verbinding met elkaar zoeken. Door elkaar te vinden, ervaringen te delen, te leren van elkaar en samen paraat te staan. Zo leer jij je team goed kennen, voor je met elkaar aan de slag gaat!
Stuur ons een e-mail via community@nationalezorgreserve.nl 
ZorgReservisten_19_vrijstaand

Voor zorgorganisaties

Als zorgorganisatie ben je natuurlijk ook benieuwd wat Nationale Zorgreserve je te bieden heeft. Hopelijk geven onderstaande vragen meer duidelijkheid.

Nationale Zorgreserve biedt een community van zorgreservisten. Zorgreservisten zijn niet-praktiserende zorgprofessionals bij wie het zorghart nooit gestopt is met kloppen, óf zorgprofessionals met een 0-urencontract. Samen staan zij paraat en kunnen als team reageren op een hulpvraag van de organisatie. De zorgreservisten werken op basis van activiteitenpakketten in plaats van op gebruikelijke functies.
Voorlopig kunnen zorgorganisaties uit de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Twente, die meedoen aan de proeftuinen een aanvraag indienen. Houd onze social media kanalen in de gaten om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen en wanneer jij een aanvraag kunt indienen.
Als er sprake is van een personeelscrisis binnen de organisatie of in de regio. Je kunt dan een hulpvraag indienen voor een team van zorgreservisten uit de regio, om bij te springen bij:
  1. Lokale crisis als gevolg van een acuut tekort aan zorgprofessionals dat zelf niet opgelost kan worden, door bijvoorbeeld onverwachte uitval binnen een zorgorganisatie.
  2. Acute landelijke of regionale personeelscrisis bij zorgorganisaties zoals de coronacrisis of een jaarlijkse griepgolf.
De zorgreservisten van Nationale Zorgreserve springen met trots in waar dat het hardst nodig is, schouder aan schouder met jullie zorgprofessionals. Zij werken daarbij in een team van zorgreservisten, om jullie zorgprofessionals te ondersteunen, zodat ze samen de zorg voor de patiënten/cliënten kunnen waarborgen. Elke zorgreservist wordt ingezet op een specifiek activiteitenpakket op basis van zijn/haar bevoegd- en bekwaamheid. Met de ervaring van de coronacrisis en met input van FWG is in kaart gebracht aan welke activiteiten op dit moment veel behoefte is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze activiteiten zijn gebundeld in pakketten. Ze geven duidelijkheid voor vraag en aanbod van zorgreservisten in crisissituaties.
Iedere zorgreservist van Nationale Zorgreserve heeft een zorgachtergrond. Zij hebben in het verleden een zorgdiploma behaald, maar zijn nu veelal elders aan het werk. Zij stellen zich beschikbaar voor crisissituaties om in te springen. Van zorgreservisten wordt verwacht dat zij zich minimaal 100 uur per jaar inzetten in vorm van diensten, praktijksessies of scholing. Hierdoor zorgen wij dat de zorgreservisten bekwaam blijven en zich verbinden aan elkaar, de regio en/of zorgorganisatie. Op basis van hun bevoegd -en bekwaamheden, reageren zij zelf op jullie hulpvragen. De verantwoordelijkheid ligt bij de zorgreservisten zelf om te reageren op een hulpvraag met een activiteitenpakket. Op grond van eerder behaalde diploma’s, actuele ervaringen en een eventuele registratie bepaalt de zorgreservist of hij/zij bekwaam is voor jullie hulpvraag.
Een hulpvraag indienen is op dit moment alleen mogelijk als jouw zorgorganisatie onderdeel uitmaakt van een proeftuin in de regio’s Noord-Holland Noord, Zuid-Holland Zuid en Twente. Hiervoor kun je contact opnemen met een communitymanager via dit mailadres  of 085 303 84 57. Hierna ontvang je de de verschillende activiteitenpakketten met een aanvraagformulier dat we gezamenlijk invullen.
Van de Community Manager krijg je (indien beschikbaar) een team zorgreservisten aangeboden voor de gevraagde periode. De zorgreservisten komen dan tijdelijk in dienst van de zorgorganisatie. Daarmee is de zorgorganisatie ook verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving, voor de kwaliteit van de geleverde zorg en voor de eventuele schade die zorgreservisten onverhoopt ondervinden bij de uitoefening van hun werkzaamheden. We gaan uit van flexibiliteit als het gaat om een crisishulpvraag. Het is van belang om duidelijke afspraken te maken over het toezicht, de supervisie en de inzet van zorgreservisten. We gaan uit van een overeenkomst/contract bij de zorgorganisatie. Voor de directe meerkosten van inzet van zorgreservisten kan, in deze coronacrisis in ieder geval tot de zomer van 2021, de zorgorganisatie gebruik maken van de meerkostenregeling van het Rijk.

Staat jouw vraag er niet tussen?