Activiteitenpakketten

De Nationale Zorgreserve werkt met activiteitenpakketten in plaats van functies. Dit heeft een reden: mensen die al een tijdje niet meer in de zorg werkzaam zijn, bleken in 2020 vaak niet te passen bij functieomschrijvingen die zorgorganisaties opstelden. Vraag en aanbod kwamen zo moeizaam tot elkaar, en dat was jammer omdat de geïnteresseerde krachten wél van toegevoegde waarde konden zijn. Daarom is voor een andere opzet gekozen:

Wij hebben op basis van ervaringen in kaart gebracht aan welke activiteiten veel behoefte is bij ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen. Deze activiteiten zijn gebundeld in pakketten. De activiteitenpakketten gaan over pakweg 80% van de werkzaamheden. De andere 20% is maatwerk en verschilt per zorgorganisatie. Heeft jouw organisatie een hulpvraag? Dan gaan we graag het gesprek aan om de 20% maatwerk concreet te maken.

Werken met activiteitenpakketten zorgt ervoor dat de verwachtingen over de inzet voor iedereen scherp is. Het biedt houvast voor de zorgreservist én duidelijkheid voor de zorgprofessional.

Belangrijk om te weten: de zorgreservist kiest zelf in welke activiteitenpakketten hij of zij beschikbaar is. Dit afhankelijk van zijn of haar bevoegdheden, expertise en wensen.

De activiteitenpakketten zijn met zorg samengesteld door verpleegkundigen en FWG.

Activiteitenpakket 1: Basiszorg en contact met zorgvragers
Begeleidt bij basiszorg (ADL) en huishoudelijke werkzaamheden, of voert deze uit
Begeleidt zorgvrager bij activiteiten in huiskamers of individueel
Begeleidt zorgvrager in stabiele/niet complexe zorgsituaties
Overlegt en evalueert met de zorgvrager en verstrekt informatie binnen het vakgebied aan zorgvrager/verwanten
Signaleert veranderingen en bijzonderheden in de toestand van de zorgvrager
Stemt met collega’s af over werk en processen en signaleert knelpunten in het werkproces bij de supervisor en onderneemt actie
Algemene activiteiten (ontvangt, controleert en slaat goederen op en signaleert wanneer deze op zijn, voert schoonmaakwerkzaamheden uit in patiëntgebonden ruimtes, maakt onderzoek-/testruimten gereed)
Activiteitenpakket 2: Meer verantwoordelijkheid bij de zorg (waar nodig onder supervisie)
Ondersteunt zorgprofessional bij het zorgproces van de zorgvrager en geeft input voor het zorgplan 
Voert vitale controles uit en onder supervisie verpleegtechnische en (voorbehouden) risicovolle handelingen
Assisteert bij onderzoek/behandeling
Neemt, indien nodig, een anamnese af
Biedt, indien nodig, psychosociale begeleiding
Voert gegevens van de zorgvrager in en schrijft zo nodig rapportages
Signaleert veranderingen en bijzonderheden in de toestand van de zorgvrager
Signaleert wanneer het netwerk van de zorgvrager betrokken moet worden en verwijst door
Overlegt met zorgvrager/verwanten en met meerdere disciplines en overlegt met zorgverleners/instanties
Ondersteunt bij reanimatie (BLS)
Activiteitenpakket 3: Verpleegkundige zorg (BIG geregistreerd)
Stelt de algemeen verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegkundig zorgplan op, zonodig met multidisciplinair team 
Voert eenvoudig lichamelijk onderzoek uit en doet vitale controles 
Voert verpleegtechnische en (voorbehouden) risicovolle handelingen uit volgens de wet BIG
Assisteert bij onderzoek/behandeling
Verzorgt rapportage en overdracht onder supervisie 
Voert reanimatie (BLS) uit
Activiteitenpakket 4: Verpleegkundige bewakingszorg (BIG geregistreerd)
Verricht verpleging op het gebied van intensieve bewakingszorg of met uitgebreide apparatuur 
Stelt een verpleegkundige diagnose op het gebied van bewakingszorg op
Interpreteert en beoordeelt onderzoeksgegevens van patiënten 
Bedient en test professionele bewakingsapparatuur 
Assisteert bij complex onderzoek/ behandeling 
Treedt handelend op in acute, levensbedreigende situaties en voert reanimatie (BLS) uit.